Tematy zbirek


Kolejna bardzo ciekawa zbirka szkoleniowa
Zbirka Zbirka
Zbirka Zbirka

pitek i sobota w czasie dugiego weekendu majowego byy dla nas bardzo pracowite, treningi odby si musiay
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia


Bo kiedy nie ma wicze trzeba czasami pomc starszym i troch ogarn stra, teren wok i umy samochody.
Zbirka Zbirka
Zbirka Zbirka

a nasze druhenki cigle wicz
wiczenia wiczenia

wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia
wiczenia wiczenia

Dzi podczas zbirki porzdki jak zawsze w garau, ale i porzdne pucowanie staruszka,
Zbirka Zbirka
Zbirka Zbirka
a modzie przygotowywaa si do zawodw wg regulaminu CTiF pod czujnym okiem Opiekunki i Prezesa.
Zbirka Zbirka

Zbirka zwyka i niezwyka...

W dniu dzisiejszym odwiedzi nas Pan Andrzej Jdrych, ktry oficjalnie przekaza nam mapy historyczne naszej gminy (te oczywicie znajd miejsce w naszej Izbie Tradycji), poprosi nas rwnie o pomoc, poniewa jest to czowiek ktry wraz z grup dziaaczy stara si opisa histori naszych ziem, abymy poprosili naszych dziadkw babcie o ich wspomnienia.
Zbirka Zbirka
Wyjtkowo zbirka dla MDP i dla starszych odbya si o tej samej porze. Opiekunka MDP omwia sprawy organizacyjne z modzie, a dh Naczelnik odczyta rozkaz naczelnika i wyrni kilka osb, ktre zaangaoway si w zawody halowe w budowaniu linii ssawnej wg reg.CTiF, ktre odbyy si w Straszewie, a take podzikowa za czynny udzia w Triduum Paschalnym.
Zbirka Zbirka
Zbirka Zbirka
Wsplnie z Prezesem omwi biece sprawy, a nastpnie zabralimy si wszyscy do pracy. Modzie zaja si porzdkami na Izbie Tradycji oraz myciem Meka, starsi za porzdkami w garau, azienkach, korytarzu oraz innymi dziaaniami wskazanymi przez Prezesa i Naczelnika.
Zbirka Zbirka
Zbirka Zbirka
Zbirka Zbirka
To by dzie pena pozytywnych wrae, pogoda sprzyjaa, aby zrobi jak najwicej!!!


Kiedy modzie na swojej zbirce koczya robi jak co roku palm na Niedziel Palmow, starsza modzie wiczya w garau
Zbirka Zbirka

Zbirka Zbirka


Nasza modziewka jak co roku dzie przed Niedziel Palmow robia pikn palm, ktra przodowaa w niedzielnej procesji. Oto krtka fotorelacja z sobotniej zbirki, podczas ktrej nasza uzdolniona modzie pod okiem Opiekunki MDP tworzya swoje dzieo a jednoczenie przy tym wietnie si bawia.
Robimy Palm 2016 Robimy Palm 2016

Robimy Palm 2016 Robimy Palm 2016

Robimy Palm 2016 Robimy Palm 2016

Robimy Palm 2016


W ostatni niedziel w remizie OSP Straszewo, o miano najlepszej druyny osp wg regulaminu CTIF stanli:

Z naszej jednostki wystartoway a cztery druyny, a tak wyglday wiczenia podczas ostatnich zbirek.
Przygotowania do CTiF Przygotowania do CTiF

Przygotowania do CTiF Przygotowania do CTiF

Przygotowania do CTiF Przygotowania do CTiF


Podczas ostatniej zbirki, Naczelnik wraz ze swoim zastpc szkolili naszych modych straakw ze sprztu, ktry znajduje si na wyposaeniu samochodu straackiego, a take torby psp r1.
Przygotowania do OTWP Przygotowania do OTWP
Przygotowania do OTWP Przygotowania do OTWP
< Jak wida na zdjciach nasza modziewka z zainteresowaniem przysuchiwaa si, co dowiadczeni straacy mieli do przekazania.
Przygotowania do OTWP Przygotowania do OTWP


A podczas kolejnej zbirki co przyjemnego - kulig straacki dla modszych i starszych, zakoczony ogniskiem.

Kulig Straacki Kulig Straacki
Kulig Straacki Kulig Straacki

Pocztek 2016 roku to poczatek nowych wyzwa, nowych dziaa ale co roczny plan te naley wykona. Pierwsze zbirki w nowym roku to przygotowania do Pastoraek.

zbirki zbirki


Prez cay okres letni bya moliwo skorzystania z zaj zumby, i w sali i na scenie na zewntrz.

Zumba Zumba
Zumba Zumba

Bya to wietna zabawa dla starszych i modszych druhen.
Zumba Zumba
Zumba Zumba

wiczymy do zawodw.
Zbirka wrzesie Zbirka wrzesie
Zbirka wrzesie Zbirka wrzesie

Pena mobilizacja, jedn z wrzeniowych zbirek mimo kiepskiej pogody spdzilimy wanie tak
Zbirka wrzesie Zbirka wrzesie
Zbirka wrzesie Zbirka wrzesie

Porzdek na samochodach te musi by.
Zbirka lipiec Zbirka lipiec

Czasami trzeba pomc w przygotowaniach terenu do imprez lokalnych, ktre odbywaj si przy naszej remizie.
Porzadki Porzadki
Porzadki Porzadki

Modzie uczy si od starszych, na jednej z majowych zbirek zrobilimy krtkie szkolenie z podstaw pierwszej pomocy.
Szkolenie MDP Szkolenie MDP
Szkolenie MDP Szkolenie MDP
A take wiczenia musztry.
Szkolenie MDP Szkolenie MDP
Szkolenie MDP Szkolenie MDP

Co roku w sobotni zbirk przed Niedziel Palmow nasza modzie szykuje ogromn palm.
Palma 2015 Palma 2015
Palma 2015 Palma 2015

wiczenia to nieodzowny program naszych zbirek, kiedy tylko uda nam si zebra wiksz ilo straakw z podziau bojowego staramy si przewiczy rne zaoenia.
wiczenia z drabin wiczenia z drabin
wiczenia z drabin wiczenia z drabin
Dnia 28 marca udao nam si spotka w kilka osb i powiczy sprawianie drabiny.
wiczenia z drabin wiczenia z drabin
wiczenia z drabin wiczenia z drabin


Czasami na zbirkach korzystamy z okazji i po prostu si bawimy.
Sesja Sesja
Na tej zbirce nasza modzie wcielia si w modeli. Jak wida czuli si jak przysowiowa ryba w wodzie.
Sesja Sesja

W ramach zbirek nie tylko wiczymy ale take dbamy o wygld i estetyk naszego obiektu.
Porzadki2013 Porzadki2013
Mczyni (chopcy), kosz traw porzdkuj teren, Kobiety(dziewczta) dbaj o porzdek w remizie jak i rwnie o rabaty kwiatowe.
Porzadki2013 Porzadki2013


Podczas sobotniej zbirki zabralimy nasz modzie na kulig.
kulig 2013
Zabawa bya wietna, ale nie obeszo si bez maych wywrotek.
kulig 2013 kulig 2013Na letniej zbirce pomalowalimy szafki, ktre otrzymalimy w darowinie. Teraz kady bdzie mia swoje miejsce na ubranie bojowe.
szafki szafki szafki
szafki szafki
szafki

Tak przygotowywalimy si do naszego Jubileuszu.
jubileusz jubileusz
Nasze kobiety lepiy pierogi i sprztay ca remize.
jubileusz jubileusz
Mczyni montowali now bram oraz wykonywali prace porzdkowe wok remizy.
jubileusz

Letnie porzdki w okoo remizy wykonywane przez naszych czonkw.
pracy przy remizie pracy przy remizie
Pokazujemy, e praca moe by te dobr zabaw, czyli przyjemne z poytecznym.
pracy przy remizie pracy przy remizie

Na sobotniej zbirce MDP zrobia palm, z ktr w niedziel udalimy si na Msz. Jak zwykle bia rekordy wielkoci.

palma palma


Na jednej ze zbirek nasi straacy zrobili pokaz dla modziey. Zademonstrowali jak uywa noyc hydraulicznych 'HOLMATRO'. Do wicze posuy im Fiata 126p.

holmatro holmatro holmatro holmatro


W dniu 5 kwietnia zbirka druyny modzieowej odbya si na dworze. Druhowie wzili udzia z prbnym kontrolowanym poarze. W trakcie jego trwania mogli obserwowa szybko i intensywno rozprzestrzeniania si ognia.

poarpoar

Druh Wacaw przeprowadzi lekcje teoretyczn, opowiadajc, jakie mog by zagroenia w trakcje rzeczywistego poaru. W czasie wicze praktycznych modzie zapoznawaa si ze sprztem i nabieraa dowiadczenia posugujc si nim.

poarpoar

15 marca

W czasie cotygodniowej zbirki druyna MDP wykonaa palm witeczn.

palmapalma

Modzieowe Druyny Poarnicze

Modzieowa Druyna Poarnicza (MDP) jest powoywana na postawie Statuty OSP przez zarzd Ochotniczej Stray Poarnej, ktry w tej sprawie podejmuje stosown uchwa. MDP powouje si w celu szerszego zainteresowania modziey dziaalnoci spoeczn na rzecz ochrony przeciwpoarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej suby w szeregach OSP. Jej czonkami mog by dziewczta i chopcy w wieku od 9 do 18 lat.

zdjcie grupowe

Podstawowe zadania MDP to m.in.: udzia w zapobieganiu poarom przez oddziaywanie na rodowisko w celu przestrzegania przepisw przeciwpoarowych; podnoszenie wiedzy i umiejtnoci swoich czonkw w dziedzinie ochrony przeciwpoarowej; organizowanie dziaalnoci kulturalno-owiatowej w rodowisku z uwzgldnieniem problematyki ochrony przeciwpoarowej; rozwijanie sprawnoci fizycznej czonkw po przez uprawianie rnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zada poytecznych dla ochrony przeciwpoarowej i druyny oraz macierzystej OSP; dziaalno wolontarialna.

zesp TIP-TOPPierwsze druyny MDP w Skuach powstay w 1967 roku i do dzisiaj s najwaniejsz grup w naszej jednostce. To z nich w przyszoci wyrastaj kompetentni , ofiarni i rzetelni straacy. Najlepszy przykad to Wacaw widlicki, ktry by czonkiem pierwszej Modzieowej Druyny Poarniczej, a obecnie ju od blisko 28 lat peni funkcje prezesa.

W ramach rozwoju kulturalnego dziaa modzieowy zesp TIP-TOP, odbywaj si coroczne zazy z okazji wita Niepodlegoci 11 listopada, modzie bierze udzia w konkursach wiedzy poarniczej, wyjeda na letnie obozy. Dobr sprawno fizyczn i przygotowanie p. poarnicze wida w zawodach sportowych, ktre s nasza specjalnoci.

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010