29 styczeń

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dh. Wacław Świdlicki został wybrany Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach na kolejną piecioletnią kadencję.

Pozostałe funkcje w zarządzie obieli:


Komisja rewizyjna ukonstytuowała sie następuująco:


Wacław Świdlickizarzad

04.02.2006

Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze.

Dokonano podsumowania minionego roku i pięcioletniej kadencji ustępującego zarządu. Na początku Prezes ZPZOSPRP P. Galiński wręczył puchary za Zawody Powiatowe, gdzie nasze drużyny zdobyły dwa pierwsze i dwa drugie miejsca. Następnie złożono sprawozdania. Ocena jaką wystawili nam przybyli goście i przedstawiciele władz była bardzo pozytywna, za równo ze strony p. Wójt Haliny Wawruch, z-cy Komendanta Powiatowego kpt. K. Tryniszewskiego, Prezesa ZPZOSP RP P. Galińskeigo, Przewodniczącego Rady Powiatu Z. Relugi. Następnie w tajnym głosowaniu wybrano dziewięć osób, z których ukonstytuował się Zarząd na nową kadencje:

PREZES--------------------WACŁAW ŚWIDLICKI

NACZELNIK------------------ROBERT ŚWIDLICKI

Z-CA NACZELNIKA-------------MIROSŁAW OKRASA

SKARBNIK-----------------WIOLETTA BARANIAK

SEKRETARZ--------------IWONA WŁODARKIEWICZ

GOSPODARZ--------------WŁODZIMIERZ BADOWSKI

KRONIKARZ----------------WIOTETA ŚWIDLICKA

OPIEKUN MDP---------------DARIUSZ BOROWSKI

OPIEKUN MDP------------MARIOLA MICHAŁOWSKA


Komisja rewizyjna ukonstytuowała sie następuująco:


PRZEWODNICZĽCY--------------EDWARD MICHAŁOWSKI

Z-CA PREWODNICZĽCEGO ----------WIESŁAWA PODODA

SEKRETARZ------------------------STELLA POGODA

CZŁONEK--------------------------ROBERT MIRGOS

CZŁONEK-------------------------PIOTR SZYMONIAK

obecny zarząd

Nowy zarząd na swoim pierwszym zebraniu. Od lewej:

dh.Mariola Michałowska, dh. Mirosław Okrasa, dh. Włodzimierz Badowski, dh. Iwona Włodarkiewicz, dh. Robert Świdlicki, dh. Dariusz Borowski, dh. Wioletta Baraniak, dh. Wioleta Świdlicka, dh. Wacław Świdlicki


SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


Š 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010