29 stycze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dh. Wacaw widlicki zosta wybrany Prezesem Ochotniczej Stray Poarnej w Skuach na kolejn piecioletni kadencj.

Pozostae funkcje w zarzdzie obieli:


Komisja rewizyjna ukonstytuowaa sie nastpuujco:


Wacaw widlickizarzad

04.02.2006

Odbyo si walne zebranie sprawozdawczo wyborcze.

Dokonano podsumowania minionego roku i picioletniej kadencji ustpujcego zarzdu. Na pocztku Prezes ZPZOSPRP P. Galiski wrczy puchary za Zawody Powiatowe, gdzie nasze druyny zdobyy dwa pierwsze i dwa drugie miejsca. Nastpnie zoono sprawozdania. Ocena jak wystawili nam przybyli gocie i przedstawiciele wadz bya bardzo pozytywna, za rwno ze strony p. Wjt Haliny Wawruch, z-cy Komendanta Powiatowego kpt. K. Tryniszewskiego, Prezesa ZPZOSP RP P. Galiskeigo, Przewodniczcego Rady Powiatu Z. Relugi. Nastpnie w tajnym gosowaniu wybrano dziewi osb, z ktrych ukonstytuowa si Zarzd na now kadencje:

PREZES--------------------WACAW WIDLICKI

NACZELNIK------------------ROBERT WIDLICKI

Z-CA NACZELNIKA-------------MIROSAW OKRASA

SKARBNIK-----------------WIOLETTA BARANIAK

SEKRETARZ--------------IWONA WODARKIEWICZ

GOSPODARZ--------------WODZIMIERZ BADOWSKI

KRONIKARZ----------------WIOTETA WIDLICKA

OPIEKUN MDP---------------DARIUSZ BOROWSKI

OPIEKUN MDP------------MARIOLA MICHAOWSKA


Komisja rewizyjna ukonstytuowaa sie nastpuujco:


PRZEWODNICZCY--------------EDWARD MICHAOWSKI

Z-CA PREWODNICZCEGO ----------WIESAWA PODODA

SEKRETARZ------------------------STELLA POGODA

CZONEK--------------------------ROBERT MIRGOS

CZONEK-------------------------PIOTR SZYMONIAK

obecny zarzd

Nowy zarzd na swoim pierwszym zebraniu. Od lewej:

dh.Mariola Michaowska, dh. Mirosaw Okrasa, dh. Wodzimierz Badowski, dh. Iwona Wodarkiewicz, dh. Robert widlicki, dh. Dariusz Borowski, dh. Wioletta Baraniak, dh. Wioleta widlicka, dh. Wacaw widlicki


SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010