wstecz do histori

Stanisław SokołowsiOchotnicza Straż Pożarna w Skułach została zorganizowana w 1926 rok lecz na terenie kościoła zarejestrowana 19-04-1927 Inicjatorem powstania tej organizacji był Stanisław Sokołowski ,który objął funkcję naczelnika. W skład pierwszego zarządu weszli: Józef Gałązka-prezes, Marcin Żukowski-skarbnik, Marcin Michałowski-gospodarz, Stanisław Łukasiak-sekretarz, ponad to wśród założycieli byli: Wacław Łukasiak, Jan i Antoni Sadowscy, Jan Luc, Stanisław Kowalski, WacławOlczak, Stanisław Tondera, Władysław Świdlicki, Eugeniusz Babik, Bolesław Michałowski. W pierwszych latach członkowie spotykali się w budynku Szkoły Podstawowej gdzie St. Sokołowski był Kierownikiem. W roku 1930 wybudowano pierwsza drewniana remizę, w której przechowywano sprzęt, ale również organizowano występy teatrzyków oraz zabawy, a cały dochód przeznaczano na zakup sprzętu i umundurowania.Tak pracowano do wybuchu wojny gdy okupant zajął remizę na własne magazyny, sprzęt w części zginął a w części został ukryty przez członków OSP. Czas okupacji to całkowita stagnacja, lecz po odzyskaniu niepodległości jednostka wróciła do aktywnej działalności, a sprzęt i umundurowanie w całości wróciły do remizy.na szkoleniu naczelnkiów OSP

Do pożarów jeżdżono zaprzęgami konnymi, które na wypadek alarmuZuzanna Jakubek podstawiali miejscowi rolnicy. W 1963 r. rozpoczęto budowę nowej remizy.

W 1964 r. do OSP wstapiły pierwsze dwie kobiety - Zuzanna Jakubek-Harcmistrz ZHP i Anna Cichecka-Podharcmistrz - był to taki zastrzyk "nowej krwi", że już w czerwcu 1967 r. z inicjatywy Z. Jakubek powstała Drużyna Młodzieżowa chłopców, a dwa lata później drużyna dziewcząt.

pierwsza MDP dróżyna ratownicza

Pierwsza drużyna młodzieżowa i Drużyna ratownicza

W styczniu 1968 r. spełniło się jeszcze jedno pragnienie naszych strażaków - do naszej jednostki dotarł długo oczekiwany samochód - STAR-25.

STAR 25     STAR 25

Zygmunt Kłospochód 1-majowy
Następna historyczna osoba w naszej OSP to dh. Zygmunt Kłos,(z lewej) który został naczelnikiem w roku 1954 i pełnił tę funkcję nieprzerwanie aż do 1983 roku. Z jego to inicjatywy wybudowano murowaną i bardzo funkcjonalną remizę.


(po prawej) Anna Cichecka Zygmunt Kłos i Zuzanna Jakubek na czele drużyny młodzieżowej

pochód 1-majowy pochód 1-majowy

Drużyna Młodzieżowa w pochodzie 1-majowym w Grodzisku Mazowieckim

Lata 60-te i 70-te to dynamiczny rozwój naszej organizacji. W tym czasie trwa budowa nowej remizy która zostaje oddana do użytku w 1965 r

nowa remiza

11 listopada 1979 roku to kolejna historyczna data w OSP w Skułach, ponieważ Walne Zebranie wybrało nowego prezesa - Wacława Świdlickiego

zarząd z 1979r

Od tego czasu to on stał się motorem większości inicjatyw i pomysłów w naszej OSP ( to jeden z tych, którzy w 1967 r. wstąpili do pierwszej MDP ).W 1984 roku zaproponowano rozbudowę remizy. Pomysł zyskał akceptację Walnego Zebrania, więc przystąpiono do realizacji. Dobudowano nowe skrzydło, a następnie na całości dobudowano piętro. Większość prac robiono czynem społecznym, a materiały kupowano za własne pieniądze, które pochodziły z zabaw, a następnie z dyskotek. Tak duża inwestycja udała się dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób i nie byli to sami członkowie OSP, lecz również zwykli mieszkańcy.

Od chwili powstania pierwszej MDP, to młodzież była zawsze oczkiem w głowie kolejnych zarządów. To młodzi ludzie brali udział w ćwiczeniach i zawodach. To oni świetnie się bawili ( i bawią nadal ) na tzw. Choinkach Strażackich, które w naszej OSP są "od zawsze", balach sylwestrowych i karnawałowych.

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


Š 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010