wstecz do histori

Stanisaw SokoowsiOchotnicza Stra Poarna w Skuach zostaa zorganizowana w 1926 rok lecz na terenie kocioa zarejestrowana 19-04-1927 Inicjatorem powstania tej organizacji by Stanisaw Sokoowski ,ktry obj funkcj naczelnika. W skad pierwszego zarzdu weszli: Jzef Gazka-prezes, Marcin ukowski-skarbnik, Marcin Michaowski-gospodarz, Stanisaw ukasiak-sekretarz, ponad to wrd zaoycieli byli: Wacaw ukasiak, Jan i Antoni Sadowscy, Jan Luc, Stanisaw Kowalski, WacawOlczak, Stanisaw Tondera, Wadysaw widlicki, Eugeniusz Babik, Bolesaw Michaowski. W pierwszych latach czonkowie spotykali si w budynku Szkoy Podstawowej gdzie St. Sokoowski by Kierownikiem. W roku 1930 wybudowano pierwsza drewniana remiz, w ktrej przechowywano sprzt, ale rwnie organizowano wystpy teatrzykw oraz zabawy, a cay dochd przeznaczano na zakup sprztu i umundurowania.Tak pracowano do wybuchu wojny gdy okupant zaj remiz na wasne magazyny, sprzt w czci zgin a w czci zosta ukryty przez czonkw OSP. Czas okupacji to cakowita stagnacja, lecz po odzyskaniu niepodlegoci jednostka wrcia do aktywnej dziaalnoci, a sprzt i umundurowanie w caoci wrciy do remizy.na szkoleniu naczelnkiw OSP

Do poarw jedono zaprzgami konnymi, ktre na wypadek alarmuZuzanna Jakubek podstawiali miejscowi rolnicy. W 1963 r. rozpoczto budow nowej remizy.

W 1964 r. do OSP wstapiy pierwsze dwie kobiety - Zuzanna Jakubek-Harcmistrz ZHP i Anna Cichecka-Podharcmistrz - by to taki zastrzyk "nowej krwi", e ju w czerwcu 1967 r. z inicjatywy Z. Jakubek powstaa Druyna Modzieowa chopcw, a dwa lata pniej druyna dziewczt.

pierwsza MDP dryna ratownicza

Pierwsza druyna modzieowa i Druyna ratownicza

W styczniu 1968 r. spenio si jeszcze jedno pragnienie naszych straakw - do naszej jednostki dotar dugo oczekiwany samochd - STAR-25.

STAR 25     STAR 25

Zygmunt Kospochd 1-majowy
Nastpna historyczna osoba w naszej OSP to dh. Zygmunt Kos,(z lewej) ktry zosta naczelnikiem w roku 1954 i peni t funkcj nieprzerwanie a do 1983 roku. Z jego to inicjatywy wybudowano murowan i bardzo funkcjonaln remiz.


(po prawej) Anna Cichecka Zygmunt Kos i Zuzanna Jakubek na czele druyny modzieowej

pochd 1-majowy pochd 1-majowy

Druyna Modzieowa w pochodzie 1-majowym w Grodzisku Mazowieckim

Lata 60-te i 70-te to dynamiczny rozwj naszej organizacji. W tym czasie trwa budowa nowej remizy ktra zostaje oddana do uytku w 1965 r

nowa remiza

11 listopada 1979 roku to kolejna historyczna data w OSP w Skuach, poniewa Walne Zebranie wybrao nowego prezesa - Wacawa widlickiego

zarzd z 1979r

Od tego czasu to on sta si motorem wikszoci inicjatyw i pomysw w naszej OSP ( to jeden z tych, ktrzy w 1967 r. wstpili do pierwszej MDP ).W 1984 roku zaproponowano rozbudow remizy. Pomys zyska akceptacj Walnego Zebrania, wic przystpiono do realizacji. Dobudowano nowe skrzydo, a nastpnie na caoci dobudowano pitro. Wikszo prac robiono czynem spoecznym, a materiay kupowano za wasne pienidze, ktre pochodziy z zabaw, a nastpnie z dyskotek. Tak dua inwestycja udaa si dziki zaangaowaniu bardzo wielu osb i nie byli to sami czonkowie OSP, lecz rwnie zwykli mieszkacy.

Od chwili powstania pierwszej MDP, to modzie bya zawsze oczkiem w gowie kolejnych zarzdw. To modzi ludzie brali udzia w wiczeniach i zawodach. To oni wietnie si bawili ( i bawi nadal ) na tzw. Choinkach Straackich, ktre w naszej OSP s "od zawsze", balach sylwestrowych i karnawaowych.

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010