Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach


Jednostka nasza od kilku lat korzysta ze wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

logo logo logo logo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach tej współpracy wykonaliśmy projekty:

Magia Smaków

Obchody Jubileuszowe

Z Mapą do Źródeł

Świetlica w ogrodzie

Budowa sceny widowiskowej przy budynku OSP Skuły

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Skuły

Trzymaj FormęTrzymaj formę

Stowarzyszenie Europa i My po raz 10-ty przyznało 15 dotacji o łącznej sumie 52.200 złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych w kolejnej edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie na terenie powiatu grodziskiego. Wśród szczęśliwców znalazła się po raz kolejny nasza jednostka. Napisaliśmy projekt pt." Trzymaj formę", którego głównym celem jest wzmocnienie pewności siebie, co prowadzi do poprawienia samooceny, co z kolei ułatwia osiąganie życiowych celów. Chcemy zmotywować uczestników do aktywnego życia, do pracy nad swoim ciałem i umysłem oraz zachęcić do życiowych zmian na lepsze. Pragniemy, aby dzięki naszym działaniom wzrósł poziom aktywności społeczeństwa.

Trzymaj Formę Trzymaj Formę

Mamy nadzieje, że po zakończeniu projektu nadal będą prowadzone działania aktywizujące mieszkańców. Liczymy na to, że wyłonimy liderów ze społeczności, którzy nie tylko będą uprawiać sport, ale będą zachęcać, namawiać i motywować innych do prozdrowotnych działań.

Trzymaj Formę Trzymaj Formę

W okresie od 15 lipca do 15 listopada w Domu Strażaka w Skułach obywały się zajęcia rekreacyjno - ruchowe, wykłady na temat zdrowego odżywiania i wycieczki rowerowe.

Trzymaj Formę Trzymaj Formę

Finałem spotkań był bieg na 10 kilometrów, który odbył się 11 października.

Trzymaj Formę


Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Skuły

Na przełomie roku 2014/2015 zrealizowaliśmy kolejny projekt za pośrednictwem LGD Ziemia Chełmońskiego w ramach PROW 2007-2015 pod nazwą "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Skuły". Projekt ten wymagał bardzo dużego zaangażowania wszystkich członków naszej organizacji. Do większości prac takich jak, zamocowanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej wraz z zastosowaniem i montażem nowoczesnego - energooszczędnego oświetlenia typu led, wymiana stolarki drzwiowej czy montaż rolet musieliśmy wynająć firmę budowlaną, aby teraz móc się cieszyć ze wspaniałego efektu tego remontu.

remont swietlicy remont swietlicy

remont swietlicy remont swietlicy

Ponadto zakupiliśmy wiele nowego sprzętu i wyposażenia do wyremontowanej świetlicy:remont swietlicy remont swietlicy

Składanie stołu do cymbergaja i tenisa stołowego.

remont swietlicy remont swietlicy

Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza testuje nowe sprzęty na swietlicy.

Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 71500,00 zł, z czego kwota przyznanej pomocy wg umowy to 47799,50 zł. Zestawienie tych kwot pokazuje ogrom pracy włożony przez Członków Naszej OSP, ponieważ różnicę między tymi kwotami trzeba było wypracować w ramach prac społecznych i składek finansowych.


Budowa sceny widowiskowej przy budynku OSP Skuły


W 2014 roku ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zrealizowała kolejny projekt w ramach PROW 2007 - 2013 poprzez LGD Ziemia Chełmońskiego. Tym razem projekt nosi tytuł "Budowa sceny widowiskowej przy budynku OSP Skuły" i ma charakter dużego tarasu na północno-zachodniej stronie naszego obiektu.

scena scena

Jest to duża scena o powierzchni około 90 m2 z możliwością zadaszenia. Na całej powierzchni wyłożona jest płytami gresu. Już wiosną przewidujemy pierwsze imprezy integracyjne, a na nowej scenie wystąpią lokalne zespoły sceniczne - wśród nich oczywiście nasz strażacki TIP-TOP.

scena scena


Świetlica w ogrodzie

Kolejny projekt w ramach PROW 2007-2013 realizowany przez naszą jednostkę poprzez LGD Ziemia Chełmońskiego pod nazwą "Świetlica w ogrodzie" zakończyliśmy w 2013 roku. Jest to duża zadaszona "wiata" wewnątrz wyłożona kostką brukową, gdzie będzie się można spotkać w mniejszym lub większym gronie znajomych.

Już wiosną przewidujemy pierwsze spotkanie integracyjne, a latem pragniemy zorganizowaną wieczorki przy muzyce. Uroczystość otwarcia tego obiektu odbyła 21 grudnia 2013 roku. Ze względu na porę roku i niską temperaturę dyskusja i poczęstunek odbył się w budynku remizy.
Z Mapą do Źródeł


W 2012 ozdobną mape która zawisła na scianie naszej strażnicy. Projekt wykonała p. Anita Sałek geodeta- kartograf korzystając z różnego rodzaju map zakupiony z wydziałów geodezyjnych powiat i województwa

Na powstałej tablicy zostaną zaznaczone: szlaki turystyczne do źródeł rzek(Pisia, Pisia Tuczna, Pisia Gongolina) które znajdują się w okolicy, sposoby dojazdu do źródeł, miejsca piknikowe, droga dojazdu do dworku, w którym mieszkał Wojciech Siemion, droga dojazdu do skansenu utworzonego przez Wojciecha Siemiona, droga dojazdu do grobu Józefa Chełmońskiego, krótkie opisy wszystkich tych miejsc, krótki rys historyczny okolicy. Mapa będzie na środku tablicy a w około zdjęcia wybranych miejsc i opisy.

Finałem działań było uroczyste odsłonięcie tablicy

W takcie realizacji projektu odbył się konkurst plastyczny. Przedstawiamy kilka wyróżninych prac.

23 czerwiec 2012

85 lat OSP Skuły

Dnia 23 czerwca w samo południe rozpoczęły się uroczystości Jubileuszowe 85-cio lecia powstania OSP (19.04.1927) i 45-lecia założenia MDP (01.06.1967). Mszę Św. Polową w intencji strażaków i ich rodzin oraz za tych, którzy odeszli na wieczną służbę odbyła się przy kościele parafialnym w Skułach, a następnie część oficjalną na terenie naszej OSP.
Msza Św. Msza Św.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymn Państwowego i Związkowego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego i jednocześnie Wójt gminy dh Halina Wawruch powitała przybyłych gości:


poczet flagowy

Po przywitaniu gości i przedstawicieli 21 jednostek OSP dh. A.J. Tarczyński, dh Halina Wawruch i dh Hubert Chmielnicki wręczyli medale i wyróżnienia:

odznaczenia Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał:
Prezes OSP Skuły dh Wacław Świdlicki

Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Wioletta Baraniak, Stella Batory, Wiesława Pogoda, Wiesława Radziak, Dariusz Kok, Edward Michałowski, Tadeusz Kłos

Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Wioleta Świdlicka, Izabela Świdlicka, Mirosław Okrasa, Sławomir Okrasa, Arkadiusz Wieczerza, Mariola Michałowska

Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Ewa Bartczak, Bogusław Bartczak, Tomasz Świdlicki, Dominik Michałowski

odznaczenia Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhny i druhowie:

Agnieszka Badowska, Justyna Badowska, Karolina Borowska, Karolina Kok, Karolina Mirgos, Karolina Mirgos, Natalia Okrasa, Wioleta Piernik, Agnieszka Świdlicka, Daniel Okrasa, Sebastian Piernik, Piotr Świdlicki.

Dyplomy uznania otrzymali druhny i druhowie:
Anna Cichecka, Leokadia Kłos, Jan Badowski, Tadeusz Kłos, Hipolit Michałowski, Jan Plackowski, Zdzisław Tondera.


Następnie zostały odczytane listy gratulacyjne od :

-Prezesa ZG ZOSP RP, Wice Premiera RP Waldemara Pawlaka
-Komendanta Głównego PSP gen. Bryg. Waldemara Leśniaka
-Wice prezesa ZG ZOSP RP dh Teresy Tiszbierek
-Posła na sejm RP, członka prezydium ZG ZOSP RP Krystyna Ozga
-Marszałka Województwa mazowieckiego Adama Struzika
-Komendanta Powiatowego w Sochaczewie st. Bryg. Pawła Kubiaka
-Honorowego Naczelnika OSP Ząb gm. Poronin Wojciecha Lassaka
-Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zdrój gratuylacjePonadto swoje życzenia i gratulacje przekazali:

-dh Antoni Jan Tarczyński - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie
-dh Halina Wawruch - Prezes Zarządu Oddziału gminnego ZOSP RP, wójt gminy Żabia Wola
-Marek Wieżbicki Starosta Grodziski
-mł. Insp. Dariusz Zalesiński - Komendant Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
-st. Bryg. Hubert Chmielecki - Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Maz.
-dh Zbigniew Serbiak - Prezes OSP Czermin
-dh Wiesław Murzyn - Prezes OSP Żelechów

Następnie dh Wacław Świdlicki wręczył przedstawicielom wszystkich przybyłych jednostek OSP oraz zaproszonym gościom okolicznościowej "statuetki" i proporczyki. Dh Robert Świdlicki rozdał wszystkim gościom plakietki jubileuszowe, po czym zaproszeni goście oraz strażacy odali się na wspólny obiad. W tym czasie rozpoczęły się występy . Jako pierwszy pojawił się na scenie zespół tańca nowoczesnego działający w gminnym ośrodku kultury w Żabiej Woli. Następnie wystąpili: zespół TIP-TOP działający w naszej OSP,kabaret "Szarpanina" oraz zespoły muzyczne: The lejkers, PreteXt, Impent, Standart.
wystepy na scenie wystepy na scenie

Ponadto dla wszystkich uczestników festynu rozdawano grochówkę, dla najmłodszych udostępniono dmuchane zjeżdżalnie, a dla wszystkich były stoiska gastronomiczne. Dobra zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
dmuchany zamek grill


"Magia Smaków"

17 grudzień 2011

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach w roku 2011 zrealizowała projekt pt. "Magia Smaków" poprzez LGD Ziemia Chełmońskiego w ramach PROW 2007-2013 dla małych projektów. W ramach tego projektu strażacy wyremontowali kuchnię, zakupili dużą chłodnię i taboret dwupalnikowy do gotowania oraz wybudowali "Staropolską Kuchnię" z piecem chlebowym i wędzarnią. Następnie zorganizowano dwa spotkania, z których pierwsze miało na celu zapoznanie się przez członków OSP z gotowaniem i pieczeniem dawnych potraw, które odbyło się 9 października tzw. spotkanie wewnętrzne. Magia Smaków Magia Smaków
Natomiast 11 listopada na tzw. spotkaniu zewnętrznym, przeszkoleni wcześniej członkowie jednostki zademonstrowali swoje nowe umiejętności przed zgromadzonymi gośćmi.
Magia Smaków Magia Smaków
Dnia 17 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące, zaraz po tym odbyła się "Wigilia Strażacka", na której wszyscy członkowie OSP zadeklarowali prace nad następnymi projektami z PROW 2007/2013.
Magia Smaków Magia Smaków
Celem zorganizowania tych spotkań była integracja mieszkańców i wzmocnienie relacji między nimi.Hymn OSP
SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


Š 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010