Ochotnicza Stra Poarna w Skuach


Jednostka nasza od kilku lat korzysta ze wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich.

logo logo logo logo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich

W ramach tej wsppracy wykonalimy projekty:

Magia Smakw

Obchody Jubileuszowe

Z Map do rde

wietlica w ogrodzie

Budowa sceny widowiskowej przy budynku OSP Skuy

Remont i wyposaenie wietlicy wiejskiej w OSP Skuy

Trzymaj FormTrzymaj form

Stowarzyszenie Europa i My po raz 10-ty przyznao 15 dotacji o cznej sumie 52.200 zotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych w kolejnej edycji konkursu grantowego Dziaaj Lokalnie na terenie powiatu grodziskiego. Wrd szczliwcw znalaza si po raz kolejny nasza jednostka. Napisalimy projekt pt." Trzymaj form", ktrego gwnym celem jest wzmocnienie pewnoci siebie, co prowadzi do poprawienia samooceny, co z kolei uatwia osiganie yciowych celw. Chcemy zmotywowa uczestnikw do aktywnego ycia, do pracy nad swoim ciaem i umysem oraz zachci do yciowych zmian na lepsze. Pragniemy, aby dziki naszym dziaaniom wzrs poziom aktywnoci spoeczestwa.

Trzymaj Form Trzymaj Form

Mamy nadzieje, e po zakoczeniu projektu nadal bd prowadzone dziaania aktywizujce mieszkacw. Liczymy na to, e wyonimy liderw ze spoecznoci, ktrzy nie tylko bd uprawia sport, ale bd zachca, namawia i motywowa innych do prozdrowotnych dziaa.

Trzymaj Form Trzymaj Form

W okresie od 15 lipca do 15 listopada w Domu Straaka w Skuach obyway si zajcia rekreacyjno - ruchowe, wykady na temat zdrowego odywiania i wycieczki rowerowe.

Trzymaj Form Trzymaj Form

Finaem spotka by bieg na 10 kilometrw, ktry odby si 11 padziernika.

Trzymaj Form


Remont i wyposaenie wietlicy wiejskiej w OSP Skuy

Na przeomie roku 2014/2015 zrealizowalimy kolejny projekt za porednictwem LGD Ziemia Chemoskiego w ramach PROW 2007-2015 pod nazw "Remont i wyposaenie wietlicy wiejskiej w OSP Skuy". Projekt ten wymaga bardzo duego zaangaowania wszystkich czonkw naszej organizacji. Do wikszoci prac takich jak, zamocowanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej wraz z zastosowaniem i montaem nowoczesnego - energooszczdnego owietlenia typu led, wymiana stolarki drzwiowej czy monta rolet musielimy wynaj firm budowlan, aby teraz mc si cieszy ze wspaniaego efektu tego remontu.

remont swietlicy remont swietlicy

remont swietlicy remont swietlicy

Ponadto zakupilimy wiele nowego sprztu i wyposaenia do wyremontowanej wietlicy:remont swietlicy remont swietlicy

Skadanie stou do cymbergaja i tenisa stoowego.

remont swietlicy remont swietlicy

Nasza Modzieowa Druyna Poarnicza testuje nowe sprzty na swietlicy.

Cakowity koszt projektu opiewa na kwot 71500,00 z, z czego kwota przyznanej pomocy wg umowy to 47799,50 z. Zestawienie tych kwot pokazuje ogrom pracy woony przez Czonkw Naszej OSP, poniewa rnic midzy tymi kwotami trzeba byo wypracowa w ramach prac spoecznych i skadek finansowych.


Budowa sceny widowiskowej przy budynku OSP Skuy


W 2014 roku ochotnicza Stra Poarna w Skuach zrealizowaa kolejny projekt w ramach PROW 2007 - 2013 poprzez LGD Ziemia Chemoskiego. Tym razem projekt nosi tytu "Budowa sceny widowiskowej przy budynku OSP Skuy" i ma charakter duego tarasu na pnocno-zachodniej stronie naszego obiektu.

scena scena

Jest to dua scena o powierzchni okoo 90 m2 z moliwoci zadaszenia. Na caej powierzchni wyoona jest pytami gresu. Ju wiosn przewidujemy pierwsze imprezy integracyjne, a na nowej scenie wystpi lokalne zespoy sceniczne - wrd nich oczywicie nasz straacki TIP-TOP.

scena scena


wietlica w ogrodzie

Kolejny projekt w ramach PROW 2007-2013 realizowany przez nasz jednostk poprzez LGD Ziemia Chemoskiego pod nazw "wietlica w ogrodzie" zakoczylimy w 2013 roku. Jest to dua zadaszona "wiata" wewntrz wyoona kostk brukow, gdzie bdzie si mona spotka w mniejszym lub wikszym gronie znajomych.

Ju wiosn przewidujemy pierwsze spotkanie integracyjne, a latem pragniemy zorganizowan wieczorki przy muzyce. Uroczysto otwarcia tego obiektu odbya 21 grudnia 2013 roku. Ze wzgldu na por roku i nisk temperatur dyskusja i poczstunek odby si w budynku remizy.
Z Map do rde


W 2012 ozdobn mape ktra zawisa na scianie naszej stranicy. Projekt wykonaa p. Anita Saek geodeta- kartograf korzystajc z rnego rodzaju map zakupiony z wydziaw geodezyjnych powiat i wojewdztwa

Na powstaej tablicy zostan zaznaczone: szlaki turystyczne do rde rzek(Pisia, Pisia Tuczna, Pisia Gongolina) ktre znajduj si w okolicy, sposoby dojazdu do rde, miejsca piknikowe, droga dojazdu do dworku, w ktrym mieszka Wojciech Siemion, droga dojazdu do skansenu utworzonego przez Wojciecha Siemiona, droga dojazdu do grobu Jzefa Chemoskiego, krtkie opisy wszystkich tych miejsc, krtki rys historyczny okolicy. Mapa bdzie na rodku tablicy a w okoo zdjcia wybranych miejsc i opisy.

Finaem dziaa byo uroczyste odsonicie tablicy

W takcie realizacji projektu odby si konkurst plastyczny. Przedstawiamy kilka wyrninych prac.

23 czerwiec 2012

85 lat OSP Skuy

Dnia 23 czerwca w samo poudnie rozpoczy si uroczystoci Jubileuszowe 85-cio lecia powstania OSP (19.04.1927) i 45-lecia zaoenia MDP (01.06.1967). Msz w. Polow w intencji straakw i ich rodzin oraz za tych, ktrzy odeszli na wieczn sub odbya si przy kociele parafialnym w Skuach, a nastpnie cz oficjaln na terenie naszej OSP.
Msza w. Msza w.
Po wcigniciu flagi pastwowej na maszt i odegraniu hymn Pastwowego i Zwizkowego, Prezes Zarzdu Oddziau Gminnego i jednoczenie Wjt gminy dh Halina Wawruch powitaa przybyych goci:


poczet flagowy

Po przywitaniu goci i przedstawicieli 21 jednostek OSP dh. A.J. Tarczyski, dh Halina Wawruch i dh Hubert Chmielnicki wrczyli medale i wyrnienia:

odznaczenia Medal Honorowy im. Bolesawa Chomicza otrzyma:
Prezes OSP Skuy dh Wacaw widlicki

Zoty Medal za zasugi dla poarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Wioletta Baraniak, Stella Batory, Wiesawa Pogoda, Wiesawa Radziak, Dariusz Kok, Edward Michaowski, Tadeusz Kos

Srebrny Medal za zasugi dla poarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Wioleta widlicka, Izabela widlicka, Mirosaw Okrasa, Sawomir Okrasa, Arkadiusz Wieczerza, Mariola Michaowska

Brzowy Medal za zasugi dla poarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Ewa Bartczak, Bogusaw Bartczak, Tomasz widlicki, Dominik Michaowski

odznaczenia Odznak Straak Wzorowy otrzymali druhny i druhowie:

Agnieszka Badowska, Justyna Badowska, Karolina Borowska, Karolina Kok, Karolina Mirgos, Karolina Mirgos, Natalia Okrasa, Wioleta Piernik, Agnieszka widlicka, Daniel Okrasa, Sebastian Piernik, Piotr widlicki.

Dyplomy uznania otrzymali druhny i druhowie:
Anna Cichecka, Leokadia Kos, Jan Badowski, Tadeusz Kos, Hipolit Michaowski, Jan Plackowski, Zdzisaw Tondera.


Nastpnie zostay odczytane listy gratulacyjne od :

-Prezesa ZG ZOSP RP, Wice Premiera RP Waldemara Pawlaka
-Komendanta Gwnego PSP gen. Bryg. Waldemara Leniaka
-Wice prezesa ZG ZOSP RP dh Teresy Tiszbierek
-Posa na sejm RP, czonka prezydium ZG ZOSP RP Krystyna Ozga
-Marszaka Wojewdztwa mazowieckiego Adama Struzika
-Komendanta Powiatowego w Sochaczewie st. Bryg. Pawa Kubiaka
-Honorowego Naczelnika OSP Zb gm. Poronin Wojciecha Lassaka
-Ochotniczej Stray Poarnej w Poczynie Zdrj gratuylacjePonadto swoje yczenia i gratulacje przekazali:

-dh Antoni Jan Tarczyski - Prezes Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP w Warszawie
-dh Halina Wawruch - Prezes Zarzdu Oddziau gminnego ZOSP RP, wjt gminy abia Wola
-Marek Wiebicki Starosta Grodziski
-m. Insp. Dariusz Zalesiski - Komendant Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
-st. Bryg. Hubert Chmielecki - Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Maz.
-dh Zbigniew Serbiak - Prezes OSP Czermin
-dh Wiesaw Murzyn - Prezes OSP elechw

Nastpnie dh Wacaw widlicki wrczy przedstawicielom wszystkich przybyych jednostek OSP oraz zaproszonym gociom okolicznociowej "statuetki" i proporczyki. Dh Robert widlicki rozda wszystkim gociom plakietki jubileuszowe, po czym zaproszeni gocie oraz straacy odali si na wsplny obiad. W tym czasie rozpoczy si wystpy . Jako pierwszy pojawi si na scenie zesp taca nowoczesnego dziaajcy w gminnym orodku kultury w abiej Woli. Nastpnie wystpili: zesp TIP-TOP dziaajcy w naszej OSP,kabaret "Szarpanina" oraz zespoy muzyczne: The lejkers, PreteXt, Impent, Standart.
wystepy na scenie wystepy na scenie

Ponadto dla wszystkich uczestnikw festynu rozdawano grochwk, dla najmodszych udostpniono dmuchane zjedalnie, a dla wszystkich byy stoiska gastronomiczne. Dobra zabawa trwaa do pnych godzin nocnych.
dmuchany zamek grill


"Magia Smakw"

17 grudzie 2011

Ochotnicza Stra Poarna w Skuach w roku 2011 zrealizowaa projekt pt. "Magia Smakw" poprzez LGD Ziemia Chemoskiego w ramach PROW 2007-2013 dla maych projektw. W ramach tego projektu straacy wyremontowali kuchni, zakupili du chodni i taboret dwupalnikowy do gotowania oraz wybudowali "Staropolsk Kuchni" z piecem chlebowym i wdzarni. Nastpnie zorganizowano dwa spotkania, z ktrych pierwsze miao na celu zapoznanie si przez czonkw OSP z gotowaniem i pieczeniem dawnych potraw, ktre odbyo si 9 padziernika tzw. spotkanie wewntrzne. Magia Smakw Magia Smakw
Natomiast 11 listopada na tzw. spotkaniu zewntrznym, przeszkoleni wczeniej czonkowie jednostki zademonstrowali swoje nowe umiejtnoci przed zgromadzonymi gomi.
Magia Smakw Magia Smakw
Dnia 17 grudnia odbyo si spotkanie podsumowujce, zaraz po tym odbya si "Wigilia Straacka", na ktrej wszyscy czonkowie OSP zadeklarowali prace nad nastpnymi projektami z PROW 2007/2013.
Magia Smakw Magia Smakw
Celem zorganizowania tych spotka bya integracja mieszkacw i wzmocnienie relacji midzy nimi.Hymn OSP
SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010