Zadania i obowizki wacicieli i zarzdzajcych obiektami kwalifikowanymi do kategorii zagroenia ludzi oraz zakadw pracy w zakresie ochrony przeciwpoarowej


Zapewnienie waciwej ochrony przeciwpoarowej obiektu (zakadu pracy) lub terenu zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpoarowej naley do obowizkw jego waciciela, zarzdcy lub uytkownika. Cel ten mona osign poprzez:

--------------------------------------------------------------------------------

Bezpieczestwo poarowe w domu


Bezpieczestwo urzdze i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych.

Zagroenia mogce powsta przy uytkowaniu gazu wynikaj przede wszystkim z braku naleytej dbaoci o instalacj i urzdzenia gazowe. W celu uniknicia poaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutkw naley si kierowa niej wymienionymi zasadami:

uywanie ognia otwartegoZasady bezpieczestwa poarowego w budynkach mieszkalnychW zwizku z koniecznoci zapewnienia bezpieczestwa poarowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest:Zasady postpowania w przypadku poaru w budynku mieszkalnym pioch z papierosem

Poar w budynku mieszkalnym powsta moe w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji ocieplanych materiaem palnym.

W przypadku zauwaenia poaru naley niezwocznie zaalarmowa osoby przebywajce w strefie zagroenia oraz wezwa stra poarn (tel. 998).

Po wykrceniu numeru alarmowego stray poarnej 998 i zgoszeniu si dyurnego naley spokojnie i wyranie poda:

po podaniu informacji nie odkada suchawki do chwili potwierdzenia przyjcia zgoszenia.

Przyjmujcy moe zada:

Najwiksze zagroenie dla osb przebywajcych w pobliu poaru niesie ze sob zadymienie poziomych i pionowych drg ewakuacji.


W przypadku poaru we wasnym mieszkaniu naley:


W przypadku poaru w mieszkaniu ssiednim lub na niszej kondygnacji oraz zadymienia korytarza i klatki schodowej naley:


W przypadku poaru na wyszej kondygnacji

naley pozosta w mieszkaniu lub opuci je na wezwanie kierujcego akcj ganicz zamykajc drzwi wejciowe do mieszkania na klucz.

Niezalenie od powyszych wskaza, po przybyciu stray naley bezwzgldnie podporzdkowa si poleceniom kierownika akcji ratowniczo-ganiczej.

Mimo, e przepisy przeciwpoarowe nie nakadaj na uytkownikw mieszka wymaga w zakresie ich zabezpieczenia w sprzt i urzdzenia przeciwpoarowe - w celu ograniczenia iloci poarw w mieszkaniach i ich skutkw, Pastwowa Stra Poarna postuluje aby uytkownicy mieszka wyposaali je w podstawowe urzdzenia zabezpieczajce, takie jak :

Przedkadajc powysze pod rozwag naley podkreli, e wyposaenie mieszka w szczeglnoci w autonomiczne czujki dymu oraz podrczny sprzt ganiczy jest obecnie standardem w zabezpieczeniu mieszka w krajach zachodnich.

Informujemy rwnie, e szacunkowy koszt wyposaenia mieszkania we wszystkie wyej wymienione zabezpieczenia nie powinien przekroczy kwoty 300 z.Strona przygotowana w oparciu o materiay ze strony

Komendy Wojewdzkiej Pastwowej Stray Poarnej w Warszawie


SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010