Wszystkie projekty prezentowane na tej stronie s± współfinansowane ze ¶rodków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Przeszło¶ć jest to dzi¶ tylko cokolwiek dalej


2011

ocalić od zapomnienia IV -Pamiętajmy o poległych


Fotoreportaż z programu Ocalić od zapomnienia-Pamiętajmy o poległych

Film z programu Ocalić od zapomnienia-Pamiętajmy o poległych

Pokaz multimedialny z programu Ocalić od zapomnienia-Pamiętajmy o poległych

Projekt "Ocalić od zapomnienia - pamiętamy o poległych" miał na celu renowację grobu poległych żołnierzy, znajduj±cego się na cmentarzu "w polu" w Skułach. Odrestałrowalil¶my betonow± ramkę, wykonali¶my pięć drewnianych krzyży, nawiezili¶my ziemię i zasadzimy kwiaty. Jednocze¶nie wykonali¶my tablicę upamiętniaj±c± to miejsce.


2010


ocalić od zapomnienia III -Jak po sznurku


Pokaz multimedialny Ocalić od zapomnienia-jak po sznurku

Fotoreportaż Ocalić od zapomnienia-jak po sznurku

11 listopada odbyło się uroczyste spotkanie prezentuj±ce program "Ocalić od zapomnienia"

Głównym założeniem projektu były spotkania mieszkańców, poznanie dawnej kultury oraz codziennego życia naszych dziadków. Motywem przewodnim spotkań była maszyna do szycia.

Młodzież przychodz±ca na spotkania była zafascynowana tym, że bez pr±du można co¶ tak ładnie uszyć. Osoby dorosłe wspominały, jak to ich babcie pracowały na takich maszynach. Mimo że szycie na maszynie nie jest łatwe, czas spędzony razem zaowocował nowymi znajomo¶ciami i poszerzeniem wiedzy o codziennym życiu naszych przodków.

Była też możliwo¶ć porównania starej maszyny z maszyn± współczesn±. Zadziwienie budziły możliwo¶ci tradycyjnej maszyny do szycia w rękach sprawnej szwaczki.

Uczestnicy projektu, osoby wspieraj±ce nasze działania oraz go¶cie spotkali się na dwóch podwieczorkach przy muzyce i słodkim poczęstunku. Wspólnych rozmowom, wspomnieniom i planom na przyszło¶ć nie było końca.


2009

ocalić od zapomnienia II


Pokaz multimedialny Ocalić od zapomnienia II

Fotoreportaż Ocalić od zapomnienia II

zaproszenie

W dniu 12.09.2009 roku odbyła się pierwsza czę¶ć drugiej edycji projektu "Ocalić od zapomnienia". Na projekt ten otrzymali¶my dofinansowanie ze ¶rodków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa i My.


Ocalić od zapomninia Ocalić od zapomninia

Tegoroczny cykl spotkań ma na celu głębsze poznanie lokalnej historii kulinarnej poprzez poznawanie przepisów i samodzielne przyrz±dzanie staropolskich potraw.

ocalić od zapomnienia ocalić od zapomnienia

W czasie pierwszego spotkania wyst±pił zespół " Redlanie " działaj±cy przy Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie oraz Michał Malinowski z Muzeum Opowiadaczy Historii w Konstancinie. Odbyła się degustacja wielu staropolskich potraw. Jednak największym wzięciem cieszyły się "pierogi Pani Krysi".

ocalić od zapomnienia ocalić od zapomnienia

Czas tworzenia

Przez cał± jesień organizowali¶my spotkania dla dzieci i młodzieży, w trakcie których zapoznawali¶my się z tradycjami kulinarnymi naszego regionu. Podczas zajęć między innymi ugotowali¶my porkę, upiekli¶my pierniki i ozdobili¶my je lukrem i orzechami. Specjalnie na życzenie dzieci zrobili¶my blok czyli "socjalistyczn± czekoladę".

W czasie zajęć technicznych odnowili¶my kopaczkę konn± i wykonali¶my aniołki ze sklejki .

Kalmil Wito¶iński, Szymon Włodarkiewicz Ola Mirgos, Dominik Mlekicki, Kalmil Witosiński

finał

Finał tegorocznej edycji projektu, "Ocalić od zapomnienia" odbył się 16.01.2010 roku w Domu Strażaka w Skułach. Spotkanie rozpoczęło się ¶piewaniem kolęd. Program przygotowany był przez Stenię Pogodę i nasz± młodzież.

Dzięki projektorowi zakupionemu w 2008 roku teksty kolęd były wy¶wietlane na ekranie.

ocalić ocalic

W dalszej czę¶ci spotkania zaprezentowali¶my film oraz zdjęcia z całego tegorocznego projektu. Po filmie odbyła się degustacia potraw regiolnalnych. Numerem jeden były pyzy przygotowane przez panie Alicję Dębick± i Teresę Piernik. Był to czas rozmów, prezentacji naszych działań i zachęcania do współpracy.

Alicja Dębicka, Teresa Piernik Witold Czuksanow, Dorota Tyszkowska, Zofia Owczarek

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zaprasza wszystkich zainteresowanych histori± naszych terenów do aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu "Ocalić od zapomnienia". Prosimy najstarszych mieszkańców okolicy o podzielenie się swoimi wspomnieniami. Szczególnie zależy nam na przepisach dawnych potraw oraz informacjach jakie prace należało wykonać aby powstał chleb. W dalszym ci±gu szukamy pami±tek, przedmiotów i narzędzi rolniczych z czasów naszych dziadków i pradziadków, które zostan± wypożyczone lub przekazane OSP Skuły. Osoby zainteresowane naszymi działaniami mog± kontaktowac się z prezesem Wacławem ¦widlickim tel. 0 507 144 679 lub e-mail osp_skuly@wp.pl

Dziękujemy za państwa obecno¶ć. Zapraszamy do współpracy.2008

30.08.2008 roku na terenie remizy OSP odbyło się spotkanie z histori±. Zaproszeni mieszkańcy opowiadali o swojej młodo¶ci. Można było obejrzeć zgromadzone i wypożyczone maszyny i urz±dzenia używane 20, 30 i 80 lat temu. Była prezentacja niektórych dawnych prac i degustacja własnych wyrobów (serów, masła, wędlin, prażuchy). W ramach projektu "Ocalić od zapomnienia", odbyły się również żniwa, pieczenie podpłomyków, orka


Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspóln± zabawę.


Projekt "Ocalić od zapomnienia" dofinansowano ze ¶rodków Stowarzyszenia Europa i My w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce. więcej.....

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010