Ochotnicza Stra Poarna w Skuach

Bartoszwka ul. Straacka 9

96-321 abia Wola

e-mail: osp_skuly@wp.pl

NR KONTA BANKOWEGO: BS Biaa Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010W pilnych sprawach prosz dzwoni

do prezesa:

Wiolety widlickiej tel. 502 105 320

lub

W-ce prezesa:

Wacawa widlickiego tel. 507 144 679
Stron redaguj:


Wioleta Swidlicka i Sebastian Piernik

Zdjcia dostarczaj czonkowie naszej jednostki.
Wywietl wiksz map

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010