15 listopada godzina 7:35


Zostalimy zadysponowani do wypadku drogowego w miejscowoci elechw ul. Chemoskiego. Udalimy si na miejsce zdarzenia samochodem GBA 2.5/16 w obsadzie 5 osb. Na miejscu zastalimy dwa rozbite auta po zderzeniu czoowym.

Owady 2013 Owady 2013

W samochodzie osobowym znajdowaa si jedna osoba. Nasze dziaania polegay na ewakuacji poszkodowanego z wraku auta oraz udzieleniu mu pierwszej pomocy. W zdarzeniu ucierpiay jeszcze 3 osoby z drugiego samochodu, ktre same opuciy pojazd, ale wymagay te pomocy medycznej. Dla nich zadysponowano karetki. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani. Do naszych zada naleao rwnie zabezpieczeniu miejsca wypadku.

Owady 2013 Owady 2013

Dziaania prowadzilimy wsplnie z JRG Grodzisk Maz. Akcja zakoczya si okoo godziny 10.

Lato 2013 SZERSZENIE

Osy i szerszenie to prawdziwa plaga ostatnich lat. Skulska stra poarna niemal codziennie odbiera zgoszenia o gniazdach owadw zagraajcych ludziom. Okazuje si, e owady te do czsto buduj swoje gniazda w ssiedztwie ludzi, ktrzy z kolei z obawy przed udleniem chc jak najszybciej pozby si uciliwych " ssiadw".
Owady 2013 Owady 2013
Owady 2013 Owady 2013

28 czerwca godzina 17:25

Karambol z udziaem 5 samochodw na drodze Krajowej nr.8 . W wyniku tego zdarzenia najciej ranny zosta kierowca srebrnej skody, ktra zatrzymaa si w przydronym rowie. Kierowca zosta ewakuowany z samochodu przez straakw i przekazany zespoowi karetki pogotowia, nikt wicej nie odnis wikszych obrae.
Karambol Bukwka Karambol Bukwka
W kierunku Katowic byy zamknite obydwa pasy. By unikn duego zakorkowania trasy w tym miejscu ruch zosta puszczony przy pomocy pasa do skrtu w lewo. Dziaania trway okoo 1,5 h.
Karambol Bukwka Karambol Bukwka

26 czerwca godzina 4.54

Kolejny raz zostalimy wezwani do zalanej posesji w miejscowoci Osowiec ul. Mazowiecka 11, ktra od wielu lat jest zalewana przy wikszych opadach. Tym razem nasze dziaania trway ponad 15 godzin, gdzie pracoway wszystkie nasze pompy zarwno szlamowe jak i pywajce, a woda spywaa z trzech miejscowoci do tej jednej posesji.
Woda Osowiec Woda Osowiec

15 marca godzina 20:53

Tego wieczoru dostalimy wezwanie do poaru budynku w miejscowoci Zarby.Na miejscu zdarzenia bya ju OSP elechw oraz PSP Grodzisk Mazowiecki. Gwnym zadaniem naszej jednostki byo dostarczenie wody.
Pozar Budynku Zareby Pozar Budynku Zareby

5 marca godzina 11:34

Kolejny dzie naszych ochotnikw spdzony na akcji i kolejny raz wyjedaj do poncego budynku. Nasz zastp uda si do miejscowoci Grzymek, gdzie wrd wysokich sosen oraz brzz pon drewniany dach domu.
Pozar Domu Grzymek Pozar Domu Grzymek
Na miejsce pierwsi dotarli ochotnicy z Kuklwki ,a nastpnie OSP Skuy. Dwa wozy przybyy z PSP Grodzisk Maz. oraz samochd specjalny SLPgaz. Na miejsce dojecha rwnie podnonik hydrauliczny lecz ze wzgldu na usytuowanie budynku (w lesie) nie byo moliwoci skorzystania z tego sprztu. Do poaru zostali zaalarmowani rwnie OSP Ksienice, OSP elechw i OSP Jaktorw.
Pozar Domu Grzymek Pozar Domu Grzymek
Ze wzgldu na to, e budynek na pitrze by wykoczony drewnem, pokryty dachwk bardzo dua jego cz zarwno z zewntrz, jak i w rodku ulega zapaleniu. Straacy dugo prowadzili dziaania ganicze, a nastpnie bardzo dokadnie przeszukiwali i dogaszali tlce si materiay w pozostaociach budynku. W rodku bya wacicielka, lecz w por ewakuowaa si z palcego domu oraz zawiadomia stra poarn. Niestety ze wzgldu na bardzo silne emocje zwizane z poarem zostaa przewieziona karetk do szpitala. Akcja zakoczya si przed godzina 16.

4 marca godzina 6:14

Po godzinie 6 rano zostalimy zaalarmowani o poarze Dworku w Petrykozach. Do akcji wyjechalimy dwoma samochodami. Gdy przybylimy na miejsce poar nie wyglda a tak gronie, jak si pniej okazao. Pocztkowo palia si przybudwka i pojawi si niezbyt duy pomie na dachu budynku.
Pozar Dworku w Petrykozach Pozar Dworku w Petrykozach
W niespodziewanie szybkim tempie poar rozprzestrzeni si na cae poddasze. Na szczcie udao si uratowa cho cz kolekcji obrazw z poddasza.
Pozar Dworku w Petrykozach Pozar Dworku w Petrykozach
W akcji oprcz naszyh straakw, ktrzy pierwsi pojawili si na miejscu zdarzenia byli rwnie ochotnicy z OSP elechw (GCBA), OSP Ksienice (GBA), OSP Jaktorw (GCBA). Z naszej JRG na miejsce przybyy 4 wozy, 2 samochody ganicze (GBA i GCBA), podnonik hydruliczny (SH-40) oraz samochd specjalny do napeniania aparatw ODO (SLPgaz). Dodatkowo na miejsce przybya cysterna z wod z JRG yrardw. Zadysponowano take zastp z JRG Bonie ( ze wzgldu na prb podjcia dziaa przy pomocy urzdzenia Cobra).
Pozar Dworku w Petrykozach Pozar Dworku w Petrykozach
Akcja zakoczya si po godzinie 13,z ywioem walczylimy ponad 7 godzin.

6 padziernika 2012 godzina 21:13

Nasza OSP dostaa zgoszenie do wypadku w miejscowoci Piotrkowice. Na miejscu akcji bylimy, jako pierwsi. Samochd, na ktrego spad konar drzewa uderzy jeszcze w przydron topole. Pasaerka sama opucia pojazd i wezwaa pomoc. Kierowca jednak nie mia tyle szczcia. Gdy dojechalimy na miejsce by nieprzytomny i nie mia wyczuwalnego ttna. Nasi straacy wycignli go z wraku samochodu i rozpoczli reanimacj. W tym czasie przyjechaa kartka pogotowia. Po kilkunastu minutach reanimacji ratownicy medyczni zaprzestali dalszej resuscytacji. Nie zdoali uratowa mczyzny. Kierowca zgin na miejscu w wyniku odniesionych obrae. Akcja trwaa do pnych godzin nocnych.
miertelny wypadek miertelny wypadek

Lato 2012 SZERSZENIE

Tegoroczny urodzaj na te owady by przyczyn wielu interwencji wrd tych niebezpiecznych stworze dla ludzi i nie tylko. Ich gniazda przewanie znajduj si na poddaszu lub strychu, ale te zdarzaj si w ziemi, bd w stertach siana i somy.
Wypadek na Cieplym Wypadek na Cieplym

1 lipca 2012 Godzina 20:30

Nasza jednostka zostaa zaalarmowana o wypadku w miejscowoci Ciepe. Gdy dojechalimy na miejsce samochd lea w rowie na dachu. Poszkodowani wydostali si z rozbitego pojazdu przy pomocy okolicznych mieszkacw przed przyjazdem sub ratowniczych. Nasza stra bya pierwsza na miejscu zdarzenia. Udzielilimy pierwszej pomocy, odczylimy zasilanie w samochodzie oraz zabezpieczylimy teren wraz z JRG Grodzisk Maz. Na szczcie poszkodowani nie odnieli powanych obrae. Akcja trwaa blisko dwie godziny.
Wypadek na Cieplym Wypadek na Cieplym

Wypadek na Cieplym Wypadek na Cieplym

28 maja 2012 godzina 10:25

Nasza jednostka zostaa zaalarmowana do poncego budynku w miejscowoci Bieniewiec. Na miejsce zdarzenia bezzwocznie udalimy si dwoma zastpami. Gdy dojechalimy, okazao si, e jest to budynek gospodarczy, a poar jest jeszcze w rodku. Dowdca zdecydowa si na zbudowanie dwch linni w natarciu, poniewa poar nie zagraa przerzuceniu pomieni na pobliskie drzewa. Na miejscu akcji dziaalimy wraz z JRG Grodzisk Maz. Gdy poar zosta ugaszony przystpilimy do rozbirki budynku, poniewa elementy konstrukcji byy naruszone oraz znajdoway si jeszcze zarzewia, ktre mogyby by powodem ponownego poaru. Dziaania trway blisko dwie godziny i bray w niej udzia 4 zastpy stray poarnej.
Pozar budynku na Bieniewcu Pozar budynku na Bieniewcu


27 maja 2012 godzina 11:15

W naszej stray zawya syrena, przyjlimy zgoszenie o poarze w naszym kociele. Przestraszeni tym faktem oraz tym, e wanie trwa Msza w. ruszylimy jak najszybciej. Brak dymu i jakichkolwiek oznak poaru nieco nas uspokoio. W jednej z czujek przeciwpoarowych, w kociele powstao zwarcie, co byo przyczyn alarmu. Razem z PSP Grodzisk Maz. przeszukalimy dokadnie poddasze, lecz nie znalelimy zagroenia. Upamitniajc ten na szczcie faszywy alarm w dzie wanego wita Kocielnego - ZESANIE DUCHA WITEGO straacy z OSP i PSP postanowili uhonorowa to zdarzenie asystujc przy rozpoczciu Mszy w.
Czujka w kociele czujka w kociele


15 maja 2012 godzina 9:20

Nasza OSP dostaa zgoszenie o wypadku samochodowym w miejscowoci Jzefina. Na miejsce akcji udalimy si STAREM 200 [449M41]. JRG z Grodziska Maz. bya ju na miejscu, gdy dojechalimy. Po rozkazie dowdcy nasze dziaania polegay na zabezpieczaniu terenu akcji. Jeden z poszkodowanych by ju w rkach lekarza z zespou karetki pogotowia. Natomiast druga osoba biorca udzia w wypadku oddalia si z miejsca zdarzenia. Nasi druhowie przeszukali teren w kierunku ktrym moga uda si osoba poszkodowana, lecz bez adnych rezultatw. Po godzinie 10:30 dowdca z PSP Grodzisk Maz. podj decyzje, aby nasz zastp wrci do koszar.
Wypadek na Jozefinie Wypadek na Jozefinie


6 kwietnia 2012 godzina 10:05

Dnia 6 kwietnia w Wielki Czwartek na prob proboszcza ze Sku udalimy si na teren kocioa, aby usun suche, zagraajce yciu ludzi gazie z drzew. Niestety nasza drabina nie wystarczya do usunicia wszystkich zagraajcych gazi i musielimy wezwa JRG z podnonikiem, z PSP Grodzisk Maz. Straacy z PSP i naszej jednostki wsplnie usunli zagroenie jakie byo na terenie przy kociele. Akcja trwaa ok. 3 godzin i przebiega pomylnie.
Usuwanie galezie przy kociele Usuwanie galezie przy kociele
Usuwanie galezie przy kociele Usuwanie galezie przy kociele

26.12.2011

W nocy z 25 na 26 grudnia zostalimy zaalarmowani do poaru karczmy w miejscowoci Huta abiowolska. Na miejscu akcji razem z kolegami, z PSP Grodzisk Maz. oraz OSP elechw gasilimy w aparatach ODO poncy budynek. Przyczyn poaru by prawdopodobnie wybuch gazu.
wybuch gazu wybuch gazu
Rano ok. godziny 7 przyjechaa warszawska JRG z psem tropicym, poniewa byo podejrzenie, e kto mg znajdowa si w rodku. Wszyscy straacy razem z psem tropicym przeszukiwali teren wokoo karczmy, a nastpnie odwalali gruzy szukajc ludzi. Akcja bya duga i wyczerpujca, trwaa ponad 7 godzin.
wybuch gazu wybuch gazu

Lato 2011

W wakacje nasza jednostka bya wiele razy wzywana do usuwania gniazd szerszeni. Najczciej znajdoway si na poddaszach domu, ale take w komrkach, stodoach. Czasami straacy z OSP Skuy wyjedali nawet na kilka akcji w jednym dniu.
szerszenie szerszenie
Oprcz szerszenie wzywani bylimy te czsto do wypompowywania wody z piwnic, garay, a nawet domw. Czsto bywalimy w abiej Woli na ul. Chemoskiego, gdzie wikszo mieszkacw tej ulicy potrzebowaa naszej pomocy. Wezwani bylimy take na akcj w Grodzisku Maz., gdzie po nawanicy ktra przesza nad miastem pozalewane byy piwnice i ulice, a studzienki wyleway.
Powodzie i podtopienia Powodzie i podtopienia11.08.2011

W czasie burzy pod naporem silnego wiatru uama si sporej wielkoci konar, ktry spad na jezdni(ul. Mszczonowska) i stwarza utrudnienie dla przejedajcych t drog pojazdw. Nasza OSP zostaa natychmiast zaalarmowana o tym zdarzeniu. Udalimy si do tego zdarzenia jednym naszym zastpem. Na miejscu dziaa dowdca wyda rozkaz rotom aby usuny konar za pomoc pi acuchowych oraz eby posprzta pozostaoci po nim szczotkami. Na czas dziaa ruch na tej drodze zosta zamknity dla bezpieczestwa straakw.

drzewo drzewo

29.06.2011

W rodowy wieczr po godzinie 20 zostalimy zadysponowani przez Powiatowe Stanowisko Kierowania do poaru barakowozu w miejscowoci Ciepe. Na miejsce zdarzenia przybyo te JRG z Grodziska Maz. i policja. Dziaania polegay na ugaszeniu palcego si barakowozu, a nastpnie na rozwaleniujego wyszych czci konstrukcji tak, aby nie stwarzay zagroenia zawaleniem si. Akcja trwaa okoo 60 minut.

Poar Poar

20.06.2011

W poniedziaek okoo godziny 21 dostalimy wezwanie do wypadku w elechowie. Na miejsce zdarzenia zostaa rwnie zadysponowana policja, karetka pogotowia oraz JRG z Grodziska Maz. Samochd jadcy za szybko na zakrcie wpad do przydronego rowu przewracajc si na bok. W pojedzie jechay 4 osoby, z czego dwie zbiegy z miejsca wypadku. Osoby biorce udzia w wypadku nie odniosy powanych obrae i zdoay same opuci wrak samochodu. Dziaania polegay na zabezpieczeniu pojazdu. Akcja trwaa okoo godziny.

Wypadek Wypadek

14.05.2011

W godzinach popoudniowych zostalimy poinformowani o wypadku na drodze za skrzyowaniem w m. Kale prowadzcej na Zarby . Zgoszenie byo na tyle niedokadne, e my jak i zarwno zastp z JRG wraz z zespoem Karetki nie wiedzielimy gdzie dokadnie mamy si uda. Jednak po niedugim poszukiwaniu wypadek zosta zlokalizowany na miejscu zesp z karetki natychmiast zaj si poszkodowan natomiast nasi straacy wraz z ratownikami z JRG zabezpieczylimy miejsce zdarzenia. Odczylimy akumulator oraz zakrcilimy zawr bezpieczestwa przy butli LPG. Jak pniej si okazao w samochodzie bya przewoona butla z gazem propan-butan ale zostaa ona wczeniej wyjta przez wiadkw wypadku.

Wypadek Wypadek

03.04.2011

Tego dnia nasza jednostka zostaa zadysponowana trzy razy.

1. Okoo godziny 12:00 dostalimy pierwsze wezwanie do poaru trawy w miejscowoci Lasek. Do tego zdarzenia wyjechalimy jednym zastpem. Po dojechaniu na miejsce dowdca podj decyzj o zadysponowaniu kolejnego samochodu ganiczego z naszej OSP. Akcja trwaa ok. 2 godzin.

2. Kolejne wezwanie do poaru trawy w miejscowoci Petrykozy dostalimy po godzinie 16. Znajc rozmiar zdarzenia wyjechalimy dwoma zastpami. Akcja polegaa na zapobiegniciu przedostania si ognia do lasu i ugaszeniu palcej si trawy. Dziaania trway ok 40 min.
Poar trawy Poar trawy

3. Z Powiatowego Stanowiska Kierowania okoo godziny 19 zostalimy zaalarmowani o poarze modnika. Na miejsce poaru uday sie od razu dwa zastpy z naszej jednostki oraz ciki samochd ganiczy z OSP elechw. Dziaania polegay na zapobiegniciu dalszemu rozprzestrzeniania sie ognia i ugaszeniu palcej si ciki. Akcja trwaa 1.5 godziny. Poar trawy Poar trawy

12.02.2011

Wczesnym sobotnim rankiem wybuch poar domu na Subicy. Nasza jednostka do tego zdarzenia zostaa zadysponowana dwoma zastpami.Palcy si dom na Subicy Do dziaa doczyy dwa zastpy JRG i OSP z Grodziska Maz. oraz straacy z OSP alechw. Pierwsze dziaania podjte przez nasz OSP i JRG polegay na odczeniu prdu w budynku. Palcy si dom na Subicy

W tym samym czasie straacy przeszukali budynek pod wzgldem obecnoci osb w aparatach ODO, z zewntrz tworzono 2 stanowiska natarcia. Na miejsce zdarzenia zostaa wezwana policja. W czasie dziaa na miejscu poaru pojawi si waciciel. Akcja trwaa okoo 5 godzin.Pocztek roku 2011

W pierwszych miesicach roku w naszej gminie pojawiy si lokalne podtopienia. Nasi straacy byli czsto wzywani do wypompowywania wody z gospodarstw.

Lokalne podtopienia Lokalne podtopienia

Zalana skrzynka elektryczna na ulicy Motylkowej w Wycinkach Osowskich.

Lokalne podtopienia Lokalne podtopienia

Czsto bywalimy na ulicy J. Chemoskiego w abiej Woli.


15.12.2010

Poar gospodarstwa w miejscowoci abia Wola

Robert widlicki wyjmuje pomp pywakow Brak wody zmusio do czerpania z rznych rode Wysokie mrozy powodoway e woda momtalnie zararzaa na murdurach Due zadymienie zmuszuszao do korzystanie z aparatw powietrznych.

13.11.2010

Wypadek samochodowy na trasie Warszawa-Katowice

Wypadek samochodowy. Wypadek samochodowy.

2010.06.04

Gwatowne ulewy nad Warszaw spowodoway zalania i podtopienia wielu obiektw w stolicy. Nasza jednostka zostaa zadysponowana do wypompowania wody ze stacji metra "Stokosy"

13.02.2010

Podczas dojazdu do wypadku na trasie Katowickiej sprawdzalimy moliwoci terenowe wozu bojowego.

Wodek parkuje

2010.04.16

Poar traw.

poar traw poar traw

2009.10.12

Poar strychu domu w Piotrkowicach. Ok. godziny 6 rano jadcy drog kierowca zauway dym wydobywajcy si z kalenicy domu i wezwa stra poarn oraz obudzi gospodarzy. Szybka akcja zapobiega wikszym zniszczeniom.

PiotrkowicePiotrkowice

2009.04.30

Poar domu mieszkalnego na Bieniewcu. Akcja ratunkowa trwaa kilka godzin i bya utrudniona ze wzgldu na olbrzymie iloci nagromadzonych mieci. Staacy nie mogli wejc do budynku z powodu olbrzymich iloci dymu. Widocznoc wewntrz bya zerowa.

poar domu w Bieniewcupoar domu w Bieniewcu

poar domu w Bieniewcupoar domu w Bieniewcu

2009.04.28

Poar lasu w Bartoszwce. Prawdopodobn przyczyn poaru bya dua ilo szklanych opakowa lecych w lesie.

poar lasu w Bartoszwcepoar lasu w Bartoszwce

07.04.2009

Poar traw w miejscowoci Subica

Wodek BadowskiDarek

11.11.2008

Wypadek samochodowy w miejscowoci Piotrkowice.

wypadek w Piotrkowicachwypadek w Piotrkowicach

04.08.2008

Poar domu mieszkalnego we wsi Bartoszwka. Na ulicy wierkowa Polana spon doszcztnie dom picioosobowej rodziny. Przyczyn poaru byo prawdopodobnie uderzenie pioruna.

poarpoar

poar poar

26.06.2008

poarpoar

11.03.2008

Poar traw i zagajnika w miejscowoci Bukwka. Przyczyn poaru bya najprawdopodobniej zerwana linia elektryczna.

poarpoar

19.08.2007

poar domu poar domu

Niedzielny poranek okaza si tragiczny dla mieszkanki Wadysawowa.

poar domu poar domu

Cakowicie spon drewniany dom. Straacy nie dopucili do rozprzestrzenienia si ognia na las i okoliczne zabudowania.

10.05.2007

powalone drzewapowalone drzewa

W tym dniu nad Polsk przetoczyy si niespotykane burze. Wiele jednostek musiao wielokrotnie wyjeda do akcji.


23.04.2007

Wypalanie traw Wypalanie traw

Niedozwolone w naszym kraju wypalanie traw niesie za sob wiele niebezpieczestw. W tle wida zbiornik z gazem


Ldowanie migowca ratunkowego22.01.2007

W dniu tym nasza ekipa zabezpieczaa miejsce ldowania helikoptera medycznego. 6 letnia Weronika podczas powrotu ze szkoy zostaa potrcona przez samochd. W kilkanacie  minut po wypadku na miejsce przyjechaa karetka pogotowia. Lekarz pogotowia podj decyzje o przewiezieniu dziewczynki do Warszawskiego szpitala migowcem. Miejsce startu i ldowania zabezpieczali straacy.

powalone drzewa

18.01.2007

Nad ca Europ i ca Polsk nadcigny niespotykane wichury. Straacy gotowi na kade wezwanie. W miejscowoci Petrykozy zerwao dach z domu. Nasza ekipa bya tam i zabezpieczaa teren. Niestety szkody tej nie dao si naprawi. Wracajc druhowie Robert wlidlicki i Dariusz Borowski usuwali poamane drzewa, ktre tarasoway drogi.

powalone drzewa powalone drzewa

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010